Tag: รับปรึกษาทำแผนธุรกิจ

รับจ้างทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด วิเคราะห์ การเงิน บัญชี ราคาถูก ด่วน

March 23, 2007 at 10:27 pmCategory:Uncategorized

บริการ รับปรึกษาทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด รับผ่าแผน หรือวิเคราะห์ วิจัยธุรกิจ หรือ ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค บริการ รับปรึกษาวางแผนสินเชื่อ วิเคราะห์งบการเงิน การตลาด การผลิต อย่างมีขั้นตอน รับทำแผนธุรกิจสำหรับ SME หรือ public company รับวิเคราะห์ SWOT ,Five Force Model ,วิเคราะห์ STP หรือ การวิเคราะห์แผน 4P ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจำหน่าย และด้านส่งเสริมการขาย วิเคราะห์โมเดลความเป็นไปได้ ในลงทุน ทั้งธุรกิจ อสังหาในโครงการต่างๆ เช่น คงามเหมาะสมในการสร้างคอนโด อพาร์ตเมนท์ ตึกแถว บ้านเช่า หรืออื่นๆ รับยื่นหรือเสนอ และตรวจสอบ Finance Statemant หรือวางแผนทางการเงิน Financial Planning หรือ การวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อหาจุดข้อบกพร่องของโครงการ นอกจากนี้ เราบริการปรึกษาวางแผนและติดตามความเป็นไปได้ในการลงทุน การทดสอบ การนำเข้าสินค้าประเภท เครื่องจักร เครื่องยนต์ ขนาดใหญ่ เพื่อให้สถานประกอบการใช้เป็นทุนทรัพย์ในการผลิตสินค้า หากใครต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบได้ตลอด

ติดต่อ ฝ่ายการตลาด tel.087-331-5149

Email : thaibusinessresearch@hotmail.com