Tag: รับทําแผนการตลาด

รับเขียนแผนการตลาด รับทำแผนการตลาด รับจ้างเขียนแผนการตลาด ราคาถูก

November 24, 2011 at 1:08 amCategory:Uncategorized

รับเขียนแผนการตลาด (marketing Plan) รับทำแผนการตลาดอย่างมืออาชีพ รับวิเคราะห์งบลงทุน ปัจจัยความเสี่ยงทางการตลาด ช่องทางการจำหน่าย กลยุทธ์ทางการตลาด หรือการวิเคราะห์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ ให้มีความเหมาะสม และมีความครบถ้วน พยากรณ์ยอดขาย ศึกษาส่วนแบ่งทางการตลาด รับจ้างเขียนแผนการตลาด ราคาถูก สำรวจข้อมูลผู้บริโภค การสร้างข้อได่เปรียบเสียเปรียบ งบลงทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สินค้า ผลิตภัณฑ์ทุกชนิด รับวางสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตลาดรับทำแผนการตลาด ครบวงจร รับวิเคาะห์ SWOT ,Five Force model,VIOR,TOWS,margin markting,4P หรือการวิเคราะห์พื้นฐานทางการตลาดทุกชนิด แผนการตลาด อย่างมีชั้นเชิ หรือการทำตัวอย่างแผนธุรกิจ (case study) สำหรับงานนักศึกษา รับจ้างเขียนแผนการตลาด ราคาถูก ทุกมหาวิทยาลัย ทั้งของไทยและต่างประเทศ รับเขียนแผนการตลาด ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างมืออาชีพ

ติดต่อ ฝ่ายการตลาด tel.087-331-5149

Email : thaibusinessresearch@hotmail.com