Category: Uncategorized

รับเขียนแผนธุรกิจ รับทำ Business Plan และรับทําแผนธุรกิจ ราคาถูก

November 24, 2011 at 1:43 amCategory:Uncategorized

 รับเขียนแผนธุรกิจ(Business Plan) รับจ้างเขียนแผนการธุรกิจ ทั้งภาคอุตสาหกรรมและการบริการ โดยรับทําแผนธุรกิจ ราคาถูก สำหรับนักศึกษาหรือ SME ทีมีงบประมาณจำกัด เราบริการรับทํา business plan ตั้งแต่ การเขียน บทสรุปผู้บริหาร วิเคราะห์ภาพรวมทั้งอุตสาหกรรม วิเคราะห์การตลาด แผนการเงิน งบประมาณการลงทุน วิเคราะห์งบทางบัญชี ความสามารถในการทำไร การลดภาระความเสี่ยงในการลงทุน ศึกษาวางระบบขั้นตอนการทำงานด้วยระบบสมัยใหม่ เป็นต้น เราบริการ รับจ้างทําแผนธุรกิจ อย่างมืออาชีพ สามารถทำเรื่องเพื่อกู้สำหรับนักลงทุนรายย่อย หรือผู้เริ่มต้นธุรกิจในวงเงินจำกัด สำรวจธุรกิจ และประเมินทางเลือกที่เหมาะสม ทีมงาน รับเขียนแผนธุรกิจ จึงดำเนินการศึกษา รับเขียน Business Plan สำรวจตั้งแต่ตัวผลิตภัณฑ์หรือการบริการ สำรวจผู้บริโภค ออกแบบสอบถาม ออกภาคสนาม หรือการเลือกทางเลือกที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น เราบริการ รับจ้างเขียนแผนธุรกิจในราคาย่อยเยาว์ เพื่อเหมาะสมกับผู้มีวัตถุประสงค์ รับเขียนแผนธุรกิจ ราคาถูก เพื่อยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารไม่จำกัดวงเงินสินเชื่อ  ใช้ศึกษาในระดับ ปวช.และ ปวส. ปริญญาตรี และระดับปริญญาโท เป็นต้น

ติดต่อ ฝ่ายการตลาด tel.087-331-5149

Email : thaibusinessresearch@hotmail.com

รับเขียนแผนการตลาด รับทำแผนการตลาด รับจ้างเขียนแผนการตลาด ราคาถูก

November 24, 2011 at 1:08 amCategory:Uncategorized

รับเขียนแผนการตลาด (marketing Plan) รับทำแผนการตลาดอย่างมืออาชีพ รับวิเคราะห์งบลงทุน ปัจจัยความเสี่ยงทางการตลาด ช่องทางการจำหน่าย กลยุทธ์ทางการตลาด หรือการวิเคราะห์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ ให้มีความเหมาะสม และมีความครบถ้วน พยากรณ์ยอดขาย ศึกษาส่วนแบ่งทางการตลาด รับจ้างเขียนแผนการตลาด ราคาถูก สำรวจข้อมูลผู้บริโภค การสร้างข้อได่เปรียบเสียเปรียบ งบลงทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สินค้า ผลิตภัณฑ์ทุกชนิด รับวางสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตลาดรับทำแผนการตลาด ครบวงจร รับวิเคาะห์ SWOT ,Five Force model,VIOR,TOWS,margin markting,4P หรือการวิเคราะห์พื้นฐานทางการตลาดทุกชนิด แผนการตลาด อย่างมีชั้นเชิ หรือการทำตัวอย่างแผนธุรกิจ (case study) สำหรับงานนักศึกษา รับจ้างเขียนแผนการตลาด ราคาถูก ทุกมหาวิทยาลัย ทั้งของไทยและต่างประเทศ รับเขียนแผนการตลาด ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างมืออาชีพ

ติดต่อ ฝ่ายการตลาด tel.087-331-5149

Email : thaibusinessresearch@hotmail.com

รับทำวิจัยตลาด รับแจกแบบสอบถาม บริษัทวิจัยตลาด สำรวจผู้บริโภค

November 22, 2011 at 1:51 amCategory:Uncategorized

เราบริการ รับทำวิจัยตลาด ศึกษาความต้องการของผู้บริโภค สำรวจผลิตภัณฑ์ บริษัทวิจัยตลาด ที่ต้องการหาผู้ร่วมงานในการวิจัยสินค้า ครบวงจร มีบริการรับแจกแบบสอบถาม คีย์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สำรวจพฤติกรรมผู้บริการ รับทำ focus group รับทดสอบผลิตภัณฑ์ รับแจกสินค้าตัวอย่าง เพื่อเปิดตัวสินค้าและการบริการ ของบริษัท หรือการทำ ตัวอย่างแผนธุรกิจ ขึ้นมาสำหรับนักศึกษา หรือ ตัวอย่างแผนการตลาด สำหรับออกตัวสินค้าให้ผู้บริโภคได้ทดลองใช้ รับจัดแสดงสินค้า เพื่อมุ่งหวังทางการตลาด และรับสำรวข้อมูล รับทำวิจัย รับทำงานวิจัย เพื่อเก็บกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานในครัวเรือนหรือห้างร้าน บริษัทต่างๆ รับทำ telemaketing ครบวงจรด้านการตลาด รับทำ survey online สำหรับนักศึกษาไทยในต่างประเทศ รับจัดการวางระบบเพื่อการค้า นำเข้าและส่งออก อย่างครบวงจร สำหรับสินค้าที่ต้องการจำหน่ายในต่างประเทศ รับปรึกษาวิจัยตลาด ปรึกษาวิจัย ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อความสำเร็จในการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน

ติดต่อ ฝ่ายการตลาด tel.087-331-5149

Email : thaibusinessresearch@hotmail.com

รับจ้างทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด วิเคราะห์ การเงิน บัญชี ราคาถูก ด่วน

March 23, 2007 at 10:27 pmCategory:Uncategorized

บริการ รับปรึกษาทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด รับผ่าแผน หรือวิเคราะห์ วิจัยธุรกิจ หรือ ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค บริการ รับปรึกษาวางแผนสินเชื่อ วิเคราะห์งบการเงิน การตลาด การผลิต อย่างมีขั้นตอน รับทำแผนธุรกิจสำหรับ SME หรือ public company รับวิเคราะห์ SWOT ,Five Force Model ,วิเคราะห์ STP หรือ การวิเคราะห์แผน 4P ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจำหน่าย และด้านส่งเสริมการขาย วิเคราะห์โมเดลความเป็นไปได้ ในลงทุน ทั้งธุรกิจ อสังหาในโครงการต่างๆ เช่น คงามเหมาะสมในการสร้างคอนโด อพาร์ตเมนท์ ตึกแถว บ้านเช่า หรืออื่นๆ รับยื่นหรือเสนอ และตรวจสอบ Finance Statemant หรือวางแผนทางการเงิน Financial Planning หรือ การวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อหาจุดข้อบกพร่องของโครงการ นอกจากนี้ เราบริการปรึกษาวางแผนและติดตามความเป็นไปได้ในการลงทุน การทดสอบ การนำเข้าสินค้าประเภท เครื่องจักร เครื่องยนต์ ขนาดใหญ่ เพื่อให้สถานประกอบการใช้เป็นทุนทรัพย์ในการผลิตสินค้า หากใครต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบได้ตลอด

ติดต่อ ฝ่ายการตลาด tel.087-331-5149

Email : thaibusinessresearch@hotmail.com