Home > Uncategorized > รับเขียนแผนการตลาด รับทำแผนการตลาด รับจ้างเขียนแผนการตลาด ราคาถูก

รับเขียนแผนการตลาด รับทำแผนการตลาด รับจ้างเขียนแผนการตลาด ราคาถูก

November 24, 2011 Comments Off

รับเขียนแผนการตลาด (marketing Plan) รับทำแผนการตลาดอย่างมืออาชีพ รับวิเคราะห์งบลงทุน ปัจจัยความเสี่ยงทางการตลาด ช่องทางการจำหน่าย กลยุทธ์ทางการตลาด หรือการวิเคราะห์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ ให้มีความเหมาะสม และมีความครบถ้วน พยากรณ์ยอดขาย ศึกษาส่วนแบ่งทางการตลาด รับจ้างเขียนแผนการตลาด ราคาถูก สำรวจข้อมูลผู้บริโภค การสร้างข้อได่เปรียบเสียเปรียบ งบลงทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สินค้า ผลิตภัณฑ์ทุกชนิด รับวางสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตลาดรับทำแผนการตลาด ครบวงจร รับวิเคาะห์ SWOT ,Five Force model,VIOR,TOWS,margin markting,4P หรือการวิเคราะห์พื้นฐานทางการตลาดทุกชนิด แผนการตลาด อย่างมีชั้นเชิ หรือการทำตัวอย่างแผนธุรกิจ (case study) สำหรับงานนักศึกษา รับจ้างเขียนแผนการตลาด ราคาถูก ทุกมหาวิทยาลัย ทั้งของไทยและต่างประเทศ รับเขียนแผนการตลาด ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างมืออาชีพ

ติดต่อ ฝ่ายการตลาด tel.087-331-5149

Email : thaibusinessresearch@hotmail.com

Tags: marketing Plan จ้างทำแผนการตลาด จ้างเขียนแผนการตลาด จ้างเขียนแผนการตลาด ราคาถูก รับจ้างทำแผนการตลาด รับจ้างทำแผนการตลาด ราคาถูก รับจ้างเขียนแผนการตลาด ราคาถูก รับทำแผนการตลาด รับทําแผนการตลาด รับเขียนแผนการตลาด รับเขียนแผนการตลาด ราคาถูก แผนการตลาด แผนการตลาด ราคาถูก

Comments are closed.